Wij verzenden via distributie centra’s
Tel: Nummer 06-54285695
Snel en veilig

Brievenbus post.

Geon & PostNL zijn niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van verlies, beschadiging of vertraagde aflevering van Poststukken die zij in het kader van een Ontvanger service behandelt, onverminderd haar aansprakelijkheid tegenover de afzender van een Poststuk op grond van de tot stand gekomen vervoersovereenkomst.
 

Download algemene voorwaarden

De onderstaandevoorwaarden zijn van toepassing indien u een koopovereenkomst met Geon Handelsonderneming hier na te noemen Geon aan gaat. Deze voorwaarden zijn bedoeld om de relatietussen u als klant en Geon te regelen. Onder opdrachtgever wordt verstaandegene die de order heeft gegeven en/of in wiens opdracht is gehandeld.
Geldigheid van dezevoorwaarden 
• Indien U bij Geon een artikel bestelt, gaat U akkoord met de door onsgehanteerde verkoopvoorwaarden.
• Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillenis het Nederlandse recht van toepassing.
• Koopovereenkomsten worden alleen aangegaan met personen van 18 jaar of ouder.

Productprijzen 
• Alle genoemde productprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, exclusief verzendkosten tenzij anders is aangegeven .
• Geon neemt geen verantwoordelijkheid voor verkeerde prijzen die berusten opeen kennelijke schrijf -, type- of zetfout. Prijswijzigingen voorbehouden.
• De verzendkosten zijn afhankelijk van de grote en het gewicht van uw bestelling. De tarieven die door Geon gehanteerd worden zijn volgens de tarieven van DHL - DOD en Post.nl
• Als uw bestelling bij ons binnen is krijgt u van ons ter bevestiging een e-mail.

Levering 

• De bestelling wordt zo spoedig mogelijk geleverd na ontvangst van betalingDeze levering geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Indien wordt afgeweken van bovenstaand termijn of als het artikel niet voorradig is, wordt u hiervan via de e-mail op de hoogte gesteld.
• Overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Geon kan worden toegerekend in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden, kan nimmeraanspraak geven op schadevergoeding.
• Geon houdt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.
• Bestellingen worden na verpakking overgegeven aan DHL - Post.nl. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland. Levering buiten Nederland is alleen mogelijk met vooruitbetaling en na overleg i.v.m. afwijkende verzendtarieven. De goederen  zal worden bezorgd op het door u opgegeven adres. Accepteer nooit beschadigde pakketten, wij kunnen dan geen garantie meer geven.
• Indien de opdrachtgever de bestelde zaken niet op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt, worden de bestelde zaken voor zijn rekening enrisico ter zijner beschikking gehouden

Zichttermijn 
• Indien u een product met een voor Geon geldige reden niet wenst af te nemen,heeft u het recht het product na overleg met Geon binnen veertien (14) dagen na aflevering aan ons retour te zenden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is (m.u.v.producten die met korting worden verkocht wegens verpakkingsbeschadigingen) enhet product geen verbruikssporen vertoont. De verzendkosten en de kosten vanhet retour zenden komen voor uw rekening. Retour zenden kan pas na telefonischoverleg. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.

Reclamering 
• Accepteer nooit beschadigde pakketten, Geon geeft dan geen garantie meer.
Als het artikel defect, tijdens transport beschadigd of verkeerd afgeleverd is,dient u dit binnen 5 dagen na aflevering via de e-mail aan Geon te melden enaan te geven wat er fout is. Indien de opdrachtgever ingeval van zichtbareen/of onzichtbare gebreken niet binnen 5 dagen na levering de gebrekenschriftelijk meldt, vervalt ieder recht op reclamering.
• Reclameringen dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overleggingvan relevant bewijs bij Geon te worden gedeponeerd. Geon dient in staat teworden gesteld ingediende reclameringen te controleren.
• Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geenaanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

Aansprakelijkheid
• De aansprakelijkheidvan Geon uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.
• Geon is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt ofverwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.

Afbeeldingen
• Alle afbeeldingen,foto’s, beeldmerken, tekeningen, gegevens betreffende specificaties ofmeegeleverde accessoires, enz., op deze site gelden te allen tijde slechts bijbenadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoedingof ontbinding van de overeenkomst.

Verificatie
• Ter verificatievan de door u gedane bestelling kunt u een telefonisch contact verwachten ditom nepbestellingen te voorkomen. Een mobiel telefoonnummer kunnen wij nietaccepteren tenzij deze is vermeld in de telefoongids. Dit geldt uiteraard niet bij vooruitbetaling.

Geon Handels Onderneming

Westerhoflaan 8
2241 WZ  Wassenaar
Mobiel: 06-54285695
e-mail: info@geonshopping.nl

Betalen


     
    

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.